♥ گروه F4 ♥سـلآم 

این اولین پستِ این وب هست 

وبِ پسرآنِ برتر از گل

من این وبو فقط اختصآص دآدم بـ ه گروه چهآر گل (F4 ) و فیلمهآی کره ای表現 のデコメ絵文字

پس فقطُ فقط در مورد اونآ نوشتـ ه و پست میشـ ه

امیدوآرم خوشتون بیآد 

تبآدل لینک فقط وبآـی دخترونـ ه و کره اـی 

هیچ کس حقُ توهین ندآرـه

نصیحت ممنــ×ـوع

خوشت نیومد × بآلآ رو بزن هـرـی بـ ه سلآمت

خوشت اومد کآمنت بذآر خوشحآل میشم 

قآلب همیشـ ه توسط خودم درست میشـ ه :)

همین دیگـ ه ، خوش بگذرـه ک ^ــ^

yearدوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳time 10:5 writer♥ F4 ♥**

این پُست در مُوردِ  " Kim Huyn Joong " هست به درخوآست مهسآ جون 

 

 

لطفا بـه ادآمـه برین 


(: ادآمـ ه اف چهآريآ
yearچهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳time 10:44 writer♥ F4 ♥**

اینم " لی مین هوووووووو

ادآمـه مصآحبـه بآ " لی مین هووووو

 


(: ادآمـ ه اف چهآريآ
yearدوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳time 22:5 writer♥ F4 ♥**
f4-boys